Dominika Szkudlarek

Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej,pedagog specjalny, terapeuta ręki, filolog polski, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Prowadzenie zajęć logopedycznych jest nie tylko jej pracą lecz także pasją. Uwielbia obserwować zmiany jakie zachodzą u jej podopiecznych w trakcie trwania terapii – stanowi to dla niej największą motywację do dalszej pracy.

Wiedzę i umiejętności zdobyła nie tylko na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych lecz także podczas kursów i szkoleń logopedycznych prowadzonych przez specjalistów w swojej dziedzinie. W pracy z dziećmi bazuje na założeniach Metody Krakowskiej. Szczególnie interesują ją zagadnienia dotyczące wczesnej interwencji logopedycznej. Prywatnie jest żoną oraz mamą dwóch chłopców – Cypriana oraz Ignacego.

 

Kursy i szkolenia:

 • Ogólnopolska konferencja Naukowo-szkoleniowa Głos w sprawie głosu, Poznań 2012.
 • Warsztaty Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Kraków 2013.
 • Warsztaty Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Kraków 2013.
 • Szkolenie Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego. Leczenie wielospecjalistyczne, wczesna interwencja logopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Poznań 2013.
 • Warsztaty Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, Kraków 2013.
 • Warsztaty Terapia neurobiologiczna, Kraków 2013.
 • Warsztaty szkoleniowe Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, Wrocław 2015.
 • Szkolenie Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, Wrocław 2016.
 • Szkolenie Masaż logopedyczny, Toruń 2016.
 • Szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Poznań 2016.
 • Warsztaty szkoleniowe Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna, Poznań 2016.
 • Szkolenie podstawowe w zakresie Makatonu(znaki manualne i symbole), Wrocław 2016
 • Warsztaty szkoleniowe Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie, Poznań 2017
 • Kurs Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia, Wrocław 2017
 • Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka, Wrocław 2017r.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od1. Miesiąca do końca 9. Roku życia, Wrocław 2017r.
 • Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście, Poznań 2018r.
 • Elastyczny Teraputyczny Taping w logopedii, Poznań 2018r.
 • Kurs Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia, Wrocław 2018r.
 • Badania słuchu w logopedii. Odczytywanie i interpretacja wyników badań słuchu w praktyce, Poznań 2019r.
 • Dyzartria wyzwaniem logopedy, Poznań 2019r.

 

Grażyna Mikołajczyk

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej, terapeuta ręki, nauczyciel terapii pedagogicznej (reedukator), nauczyciel dyplomowany. Posiada bogate doświadczenia w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. W swojej pracy  wykorzystuje różnorodne metody i techniki. Pracuje przede wszystkim z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, mającymi problemy z nauką w szkole oraz prowadzi zajęcia z terapii ręki. Szczególną przyjemność sprawia jej nauczanie dzieci matematyki.

 

Kursy i szkolenia

 • Papierowe czary – zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru, 2008.
 • ,,Idzie wiosna, idzie lato, czekaliśmy tylko na to” – wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii ,,Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej,
 • Dziecko trudne – jak pomóc mu funkcjonować w grupie,
 • Warsztaty Muzyczna Akademia Przedszkolaka,
 • Warsztat Skala Gotowości Szkolnej diagnozowanie rozwoju i osiągnięć edukacyjnych dziecka,
 • Kurs Diagnoza przedszkolna
 • Szkolenie Gotowość szkolna dziecka
 • Szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Poznań 2016.

Kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna.