Karmienie niemowlęcia piersią niesie ze sobą wiele zalet i wpływa korzystnie na kształtowanie się funkcji dziecka. Według przyjętych w ostatnich latach poglądów jest to najlepszy sposób karmienia . Obecnie zarówno pediatrzy jak i położnicy zalecają matkom ten sposób odżywiania niemowlaków.

Zalety karmienia piersią to między innymi:

  • dopasowanie się składników mleka do potrzeb dziecka oraz możliwości przyswajania;
  • obniżenie ryzyka wystąpienia zaburzeń trawiennych;
  • mniejsze ryzyko wystąpienia rumienia pieluszkowego;
  • zapobieganie infekcjom;
  • rozwijanie umysłu;
  • lepszy rozwój jamy ustnej.

Pokarm, pojawiający się najczęściej po porodzie, powstaje w pęcherzykach mlecznych, które złożone są z nabłonka wydzielniczego i otoczone komórkami mięśniowymi. Następnie spływa on przewodami mlecznymi do brodawki. Dzięki działaniu hormonu oksytocyny, pęcherzyki i przewody otaczające mięśnie zaczynają się kurczyć – powoduje to wypływanie pokarmu.[1]

Odruch wypływu pokarmu, jak i wytwarzania pokarmu umożliwia działanie hormonów oksytocyny i prolaktyny. Hormony te uaktywniają się jednak dopiero na skutek ssania piersi przez niemowlę. Dopiero tak pobudzone nerwy czuciowe, znajdujące się w piersi, przekazują bodziec do przysadki mózgowej. Odruch ten może być hamowany przez pewne czynniki. Negatywny wpływ na wytwarzanie pokarmu może mieć między innymi nikotyna, alkohol. Sytuacją niesprzyjającą jest również nadmierny stres, zdenerwowanie matki oraz jej niepewność. Silny ból także może powodować zaburzenie odruchu wytwarzania pokarmu.  Podstawowym czynnikiem w karmieniu jest więc odruch ssania.

Rys. nr 4 ,,Odruch wytwarzania  i wypływania pokarmu”

Źródło http://www.laktacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=8

 

 

Prawidłowy sposób karmienia wiąże się z prawidłowym rozwojem aparatu artykulacyjnego. Podczas czynności karmienia piersią, u niemowlaków, pierś i brodawka szczelnie wypełniają jamę ustną. Brodawka sięgająca do granicy podniebienia miękkiego i twardego jest unieruchomiona. Język natomiast obejmuje pierś od dołu i pokrywa dolne dziąsła. Wargi dziecka podczas ssania piersi rozchylają się przyjmując kształt niezbędny do późniejszej artykulacji głosek [m], [p], [b], [sz], [ż], [cz], [dż], [ś], [ź], [ć], [dź],[ ń]. Ułożenia języka, jak podczas ssania, konieczne będzie dla prawidłowej artykulacji głosek [s], [z], [c], [dz] oraz głosek miękkich.

Podczas czynności ssania narządy jamy ustnej dziecka ulegają usprawnieniu. Język staje się bardziej elastyczny, co wpływa na umiejętność jego pionizacji. Karmienie piersią  stanowi intensywną gimnastykę dla języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni okrężnych warg, żuchwy niemowlaka. Naturalny sposób karmienia sprzyja również prawidłowemu rozwojowi szkliwa zębów, mięśni okołopoliczkowych i łuku zębowego, zapobiega przodozgryzowi.

Karmienie piersią umożliwia również prawidłową naukę oddychania – dziecko karmione w ten sposób oddycha prawidłowo przez nos, ponieważ języczek podniebienny zamyka przejście do dróg oddechowych .

Karmienie piersią stanowi formę profilaktyki logopedycznej. Przyczynia się do utrwalenia nawyku prawidłowego oddychania przez nos oraz zapobiega powstawaniu wad zgryzu i wymowy.

Zdarza się jednak, że karmienie piersią jest niemożliwe. Dzieje się tak np. w przypadku przyjmowania przez kobietę leków, które przechodząc do pokarmu mogłyby zaszkodzić dziecku. Jeśli więc kobieta, z jakichś powodów nie może karmić piersią nie powinna popadać w panikę. Obecnie na rynku istnieją typy smoczków, które swoim kształtem przypominają budowę sutka, a mleko modyfikowane, zawiera składniki które zapewnią niemowlakowi prawidłowy rozwój.

[1] www.bebilon.pl/karmienie_piersia/mleko_mamy/piersi_budowa_i_pielegnacja, dostęp 6. 03. 2013r.

[2] http://www.gabinet-logopedyczny.com/rozwoj-mowy-dziecka/porady-i-ciekawostki/67-profilaktyka.html

Karmienie piersią a rozwój mowy